Author: 陳浩天

台灣將成為中國包圍網嘅重要據點

過往美國相信現代化理論能應用係中國,即中國嘅經濟與社會發展,將帶來中國民主化。加上香港商人係美國發揮影響力積極游說,令美國對中國採取温和包容嘅態度,甚至提供協助,例如幫助中國加入世貿。美國嘅現代化理論同香港泛民嘅建設民主中國一脈相承,香港過往的確係美國倚重嘅一個對中據點。...

Read More

Pin It on Pinterest