Category: 癲狗波經

【德甲】古天奴外借拜仁慕尼黑

德甲班霸拜仁慕尼黑喺今季嘅開「咧」戰只能2:2逼和首都球會哈化柏林。由於成場比賽前場欠缺攻力,拜仁喺和波之後隨即向同樣開「咧」戰失分嘅西甲巴塞隆拿借用巴西進攻球員菲臘比‧古天奴(Philippe...

Read More

Pin It on Pinterest