Category: 癲狗賽日大勢 LakLak

電訊飛彈瞄準頭馬

今日沙田舉行十場草地賽事採用C跑道,距離馬季完結只餘下五次賽事,部份馬房如方嘉柏蔡約翰盡最後努力為爭冠軍傾巢而出,亦有部份馬房似提早唞暑部署減分留下季先用,大家度馬時亦要留意各賽駒戰意如何?...

Read More

Pin It on Pinterest