Category: 癲狗馬經

滿地可好快補中

昨日賽事前的一場雨令場地變得很重要,因為內檔同外檔既地都爛得幾恐怖下!唔知馬會高層會否重視這問題?馬還是照跑,爛有爛跑,話時話”飛神備忘馬”又贏兩隻(「精選直前」、「悅裕」),唔知讀者中唔中?...

Read More

Pin It on Pinterest